Bewegingswetenschapper

Posted by on Dec 13, 2011 in Vacatures | No Comments

Binnen de onderzoekslijn Gezond Ouder met een Verstandelijke Handicap, met als centrale thema’s Fysieke Activiteit & Fitheid,

Voeding & Voedingstoestand, Depressie, Angst & Cognitie, zijn recent door vier promovendi gegevens verzameld bij ruim 1000 oudere cliënten in een consortium van drie gespecialiseerde zorgaanbieders. In dit innovatieve project is o.a. fitheid bij ouderen met een verstandelijke handicap onderzocht met een gestandaardiseerde batterij fitheidstesten, tezamen met een groot aantal andere gezondheidsvariabelen. Het voorgenomen promotietraject richt zich op het uitdiepen van de kennis over fitheid bij ouderen met verstandelijke handicaps door het analyseren en publiceren van de reeds verzamelde data van de fitheidstesten, evenals verspreiding en implementatie van de nieuwe kennis. De werkzaamheden worden afgerond met een promotie.

Werkomgeving
De leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten maakt deel uit van de afdeling Huisartsgeneeskunde. In deze kleine vakgroep wordt sinds 10 jaar epidemiologisch onderzoek verricht naar de gezondheidstoestand van mensen met verstandelijke handicaps.

Profiel
U bent afgestudeerd in de bewegingswetenschappen of een verwante studie. U hebt affiniteit met het concept fitheid, kennis van en ervaring met statistische berekeningen, goede Nederlandstalige en Engelstalige schrijf- en presentatievaardigheden. Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de aanstelling.

Wat bieden wij
Een tijdelijke aanstelling voor 24 maanden in een inspirerende werkomgeving. U wordt mede ondersteund door experts op deelgebieden en door de reeds aanwezige promovendi. Het bruto maandsalaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 3.899,- (schaal 10) bij een volledige werkweek. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (UMC).

Inlichtingen
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met prof. dr. H.M. Evenhuis, leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten, telefoon (010) 704 4011 of 06-43019343, e-mail:h.evenhuis@erasmusmc.nl.

Solliciteren
Uw brief met curriculum vitae kunt u, o.v.v. het vacaturenummer 50.10.11.C13, voor 16 januari a.s. richten aan Erasmus MC, t.a.v. dhr. A.L. Engelhard, stafmedewerker P&O, kamer Ae 330, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam, of per e-mail naar: personeel.cl13@erasmusmc.nl met het vacaturenummer in de subjectregel.