Uitnodiging: Refereerbijeenkomst Meten & Monitoren

Posted by on Nov 29, 2011 in Nieuws | One Comment

van de lectoraten Autonomie en Participatie, Zorginnovaties voor Kwetsbare Ouderen en Technologie in de Zorg op maandag 12 december 2011.

Toelichting:

Tegenwoordig wordt een zorgverlener geacht ‘cliëntgericht’ en ‘evidence based’ te werken. Bij deze werkwijze kunnen meetinstrumenten die de beperkingen en mogelijkheden van een cliënt in kaart brengen, een belangrijke bijdrage leveren. Met behulp van meetinstrumenten krijgen de zorgprofessional en de cliënt informatie waarmee ze gezamenlijk het doel en verloop van de behandeling kunnen bespreken en deze na afloop evalueren. Waarbij het de uitdaging is het gebruik van meetinstrumenten te integreren in het methodisch handelen van de professionals. Er bestaat een grote behoefte aan goede meetinstrumenten en er komen steeds meer meetinstrumenten op de markt. Maar welke meetinstrumenten zijn in het Nederlands beschikbaar en hoe kom je eraan? Hoe weet je welke instrumenten goed zijn en hoe je ze moet gebruiken? Binnen Zuyd wordt er op bij verschillende opleidingen en lectoraten gewerkt aan het ontwikkelen en toepassen van meetmethoden. Gezamenlijk biedt deze diversiteit van metingen kansen voor een groot aantal toepassingsgebieden.

 

Programma:

12.00-12.05 Ontvangst en introductie (koffie/thee)

12.05-12.45 Presentatie Anita Stevens en Sandra Beurskens Titel: RAAK PRO ‘het gebruik van meetinstrumenten in de dagelijkse zorgpraktijk’ en de database ‘Meetinstrumenten in de zorg’ Presentatie Jan Rietsema Titel: Meten aan mensen binnen Zuyd

12.45-12.55 Ruimte voor vragen en discussie

12.55-13.00 Afsluiting en informatie over de volgende bijeenkomst

 

Datum en tijd: Maandag 12 december 2011 van 12.00-13.00 uur

Locatie: Zuyd Hogeschool, Nieuw Eyckholt 300, Heerlen

Ruimte: D1.216

Kosten: Geen

Doelgroep: Studenten en medewerkers Platform Quality of Life, overige belangstellende medewerkers Zuyd en belangstellenden uit het werkveld

Aanmelding: Via s.cornips@hszuyd.nl NB. Mochten wij onverhoopt vergeten zijn andere belangstellenden voor deze refereerbijeenkomst uit te nodigen, dan vragen wij u vriendelijk hen attent te maken op deze bijeenkomst.