Schoonschrift en rekenen

Posted by on Dec 5, 2013 in Blog Herre Faber | No Comments

Wat mij van kinds af aan heeft verbaasd, is het schrijfonderwijs. Bijna alle kinderen leren op de lagere school ‘aan elkaar schrijven’. Maar bijna elke volwassene schrijft met blokletters! Is dat niet vreemd? In het ‘Onderwijsblad’ van november barstte de discussie hierover weer eens los.

Op zich zie je wel vaker dat er een ontwikkeling of opbouw zit in een leerproces. Eerst fietsen met zijwieltjes, dan pas los. Rekenen leer je in de volgorde: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en dan pas delen. Niet andersom. Maar ik kan in dit kader geen enkele steekhoudende reden verzinnen om met schoonschrift te beginnen. Sommige ideologische fundamentalisten brabbelen dat verbonden schrift beter aansluit op de motorische ontwikkeling van kinderen of zoiets. Gek genoeg vinden ze het nooit nodig om concreter dan dat te worden. En áls het één al moeilijker is dan het ander, dan kan je nog alle kanten op: ‘blokletters zijn makkelijker, dus blokletters’ of ‘verbonden schrift is moeilijker, goede training voor de motoriek’. Levert allemaal niets zinnigs op. Maar waarom zou je in vredesnaam kinderen iets leren dat ze later nooit zo gaan gebruiken? Sterker nog, ze mógen het niet eens gebruiken. Hoeveel invulformulieren beginnen niet met de opmerking ‘gaarne in blokletters invullen’.

Toetsenbord

Nu ik toch bezig ben. Kinderen worden in het rekenonderwijs verplicht om te zeggen: ‘vier erbij twee’ in plaats van ‘vier plus twee’. Dat laatste is namelijk fout volgens de geïndoctrineerde meesters en juffen, die in hun vrije tijd gewoon ‘vier plus twee’ zeggen. Dan het delen van twee getallen. Acht gedeeld door vier moeten ze schrijven als 8:4. Maar later, nog steeds op diezelfde lagere school, wordt het 8/4. Is 8:4 makkelijker te begrijpen dan 8/4? Nee, dit kan niet in het kader van de opbouw van makkelijk naar moeilijk zijn. Sterker nog, hierdoor wordt het alleen maar moeilijker. Ik kan mij toevallig nog herinneren dat het wel even duurde voordat ik doorhad dat er hetzelfde mee werd bedoeld.

Het zijn ‘mooie’ voorbeelden van de macht van traditie. Waarom doen we dit? Nou, gewoon, omdat onze voorgangers het ook zo deden. De invoering van de computer zal uiteindelijk wel het schoonschrift verdrijven en misschien wel het hele schrijfonderwijs, maar helaas: het toetsenbord bevat zowel een dubbele punt als een deelstreep…