Passief of actief

Posted by on Jun 13, 2013 in Blog Herre Faber | No Comments

Actief is beter dan passief! Een inspirerend hoorcollege gevolgd door een opdracht uit de praktijk waar de student actief mee aan de slag gaat, is beter dan alleen maar een passief hoorcollege. Actief hardlopen is gezonder dan passief brommer rijden. We leven in een tijd waarin ieder oplettend mens doordrongen is van het actief-is-beter-dan-passief motto.

Maar het kan ook doorslaan. Bijvoorbeeld, in één van de afstudeeropdrachten bij mijn opleiding is het de bedoeling dat patiënten met claudicatio intermittens (problemen met de bloedvaten in de benen) geactiveerd worden om eens flink actief te gaan lopen. Dat is net zoiets als een blinde een boek geven met de opdracht om eens lekker actief te gaan lezen. Gaat niet helpen!

Leertraject

Actief dingen doen is heus wel vaak goed, maar zoals bij ieder dogma is het verstandig om alert te zijn op uitzonderingen. Wetenschappelijk onderzoek naar menselijk bewegen wijst op zo’n uitzondering. De Nederlandse bewegingswetenschapper Dinant Kistemaker heeft met zijn Canadese collega’s en hulp van een zeer precieze robotarm onderzocht hoe mensen het best een nieuwe beweging kunnen leren.

Deze robotarm doet twee dingen: meten en voordoen. De proefpersonen pakken de robotarm beet en maken de gewenste nieuwe beweging. De robotarm meet hoe goed de proefpersonen die beweging maken gedurende een leertraject. Daarnaast doet de robotarm de beweging bij een aantal sessies voor. Sommige proefpersonen moesten actief meedoen met de beweging en anderen ondergingen de beweging passief. Het bleek dat de passievelingen het beste en het snelst leerden!

Actief scepticisme

Ik vind het een mooi voorbeeld van ‘out of the box’ denken. ‘Out of the dogma’ is misschien een betere uitdrukking. Immers, iedereen (inclusief ikzelf) had van tevoren voorspeld dat actievelingen het beter zouden doen. Het resultaat van zo’n dogma is dat bijna niemand verzint dat je dat misschien ook daadwerkelijk zou moeten onderzoeken. Actief scepticisme is de enige vorm van ‘actief’ die altijd goed is.