Movendi Foundation

Posted by on Nov 29, 2011 in Nieuws | No Comments

van www.bewegingstechnologie.com

Het verbeteren van de kwaliteit van leven voor fysiek gehandicapte kinderen.

In 2008 is de lokale organisatie ARDAR samen met de stichting Friends Indeed begonnen met de bouw van de Campus Challenge, 50km ten noorden van de havenstad Vishakhapatnam (Vizag) in Oost India. De Campus is opgeleverd in 2009 en geeft momenteel onderdak aan 120 fysiek gehandicapte kinderen. Daarnaast worden er nu 300 kinderen actief begeleidt door veldwerkers in het gebied rondom de Campus, dit wordt uitgebreidt naar circa 2000 kinderen in 2015. Al deze kinderen worden medisch ondersteund en krijgen de gelegenheid tot het volgen van een opleiding. Één op de drie van deze kinderen heeft een orthopedisch hulpmiddel nodig. Voor de toekomst van deze kinderen is een orthopedisch hulpmiddel bijzonder belangrijk. Het vergroot hun zelfstandigheid en geeft hen meer mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen.
Momenteel zijn de hulpmiddelen echter zeer slecht verkrijgbaar. Via dit project ‘Hulpmiddelen Campus Challenge’ wordt het ARDAR mogelijk gemaakt om ook in de behoefte voor hulpmiddelen te kunnen voorzien.

Doel van het project is:
‘Het verbeteren van de kwaliteit van leven voor fysiek gehandicapte kinderen’

Dit wordt gerealiseerd door:
– Het opzetten van een orthopedische werkplaats.
– Het opleiden van lokale technici.
– Het bijscholen van medisch personeel op het gebied van orthopedische hulpmiddelen.
– Het maken van orthopedische hulpmiddelen.

Heeft u belangstelling voor dit project en overweegt u sponsoring, dan zijn wij vanzelfsprekend bereid alvorens vertrek een presentatie of mondelinge toelichting te geven aangaande het projectplan. Gedurende de periode houden wij u per e-mail op de hoogte van de vorderingen binnen het project. Na terugkomst uit India krijgt u een verantwoording van het ontvangen geld, een projectevaluatie en, indien gewenst, verzorgen wij een eindpresentatie. Tevens worden alle sponsors, indien gewenst, vermeld op de website. Wanneer u geïntereseerd bent komen wij graag met u in contact. Zie voor meer informatie het projectplan.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw tijd!

Stefan, Anoek, Marlies en Marjolein

Voor meer informatie zie: http://www.movendifoundation.org/index.php ofhttp://www.movendifoundation.org/php/Vizag_projectplan.pdf