Movendi Foundation, gezocht: Co-projectleider (m/v)

Posted by on Mei 31, 2011 in Vacatures | No Comments

Je eigen project voor gehandicapten in India!

Locatie: Vishākhapatnam, India (Oost India)

Duur:  3 tot 11 maanden, vanaf eind september

Movendi Foundation

Movendi Foundation zet zich in voor het verbeteren van de leefomstandigheden van fysiek gehandicapten waar ook ter wereld. De stichting richt zijn aandacht met name op die landen en bevolkingsgroepen waar een duidelijke vraag is naar ontwikkelingshulp op revalidatiegebied. Momenteel houdt Movendi Foundation zich voornamelijk bezig met het realiseren en inrichten van revalidatiewerkplaatsen en het opleiden van lokale therapeuten en technici. Movendi wil op deze wijze haar werk in ontwikkelingslanden een duurzaam vervolg geven.

Omschrijving project

Onlangs is er vanuit India een hulpvraag gekomen om een orthopedische werkplaats op te zetten. Deze aanvraag is gekomen van de stichting Friends Indeed. Friends Indeed is momenteel bezig met het op zetten van een campus voor fysiek gehandicapten kinderen. Tevens worden er vanuit de campus activiteiten uitgevoerd voor het gebied er omheen. Deze activiteiten zijn er op gericht om de leef omstandigheden en de toekomst perspectief van de kinderen te verbeteren. Momenteel is er veel vraag naar hulpmiddelen maar de voorziening om deze te leveren is er nog niet. De doelstelling van het project is dan ook, het inrichten van een orthopedische werkplaats en het opleiden van technici.

Het plan is dat een groep van 3 a 4 mensen uit Nederland deze vraag gaat beantwoorden. De eerste participant van dit project, Stefan Claassen is reeds gevonden. Het projectplan zal moeten passen binnen de visie en doelstellingen van Movendi. Dit houdt in dat er gestreefd zal worden naar het verlenen van duurzame hulp zodat ook na het vertrek van de projectgroep de vervaardiging van hulpmiddelen kan worden voortgezet. Duurzaamheid kan bijvoorbeeld worden gecreëerd door kennis achter te laten door locale mensen op te leiden of bij te scholen.

De eerste voorbereidingen zijn al begonnen, maar het project verkeert nog in een beginstadium. De precieze invulling van het projectplan moet verder gevormd worden door de projectgroep. Het voornemen is rond eind september naar India te vertrekken om gedurende een periode van 11 maanden het project te realiseren. Het is ook mogelijk om voor een kortere periode van minimaal 3 maanden het project te ondersteunen.

Kosten

Er wordt vanuit Movendi gevraagd om als projectteam zelf actief naar sponsors te zoeken. Het is de bedoeling dat de onkosten die je voor het project maakt, zoals bijvoorbeeld tickets, inentingen, benodigde materialen en onderdak in India, gedekt worden door sponsoring.

Wat verlangen we van jou?

  • Afgeronde opleiding bewegingstechnologie of orthopedisch instrumentmaker/schoenmaker of een afgeronde opleiding fysiotherapie
  • Actieve participatie bij de voorbereidingen en de invulling van de doelstelling van het project
  • Groepswerker
  • Affiniteit met het overbrengen van kennis
  • Goede beheersing van de Engelse taal
  • Interesse in ontwikkelingswerk
  • Ervaring op het gebied van ontwikkelingswerk of revalidatietechniek is een pré

Info

Interesse of vragen? Neem contact op met:

Movendi Foundation: Annelies Verheij 06-42732799/ Marije Companjen 06-48017902  of e-mail: info@movendifoundation.org

Stefan Claassen (1 van de participanten), telefoon 06-23721070 of e-mail: sgclaassen@gmail.com

www.movendifoundation.org / www.friendsindeed.nl