Einstein

Posted by on Feb 20, 2012 in Blog Herre Faber | No Comments

Mijn vader zat rond 1950 op de HBS (de voorloper van het VWO). Tot op de dag van vandaag is hij ervan overtuigd dat tachtig procent van de docenten fascisten waren die kennelijk aan de aandacht waren ontsnapt. Zij konden in volstrekte willekeur met de schooljeugd omgaan, regeerden met ijzeren hand en niemand vond dat abnormaal. Hoezo inspraak of eigen mening van scholieren? De docent bepaalde en maalde totaal niet om de belevingswereld van de leerlingen.

Enige tijd geleden ben ik naar een lezing geweest over de ‘generatie Einstein’. Er is ook een boek van, maar naar aanleiding van de lezing raad ik het u niet aan. Kort samengevat: Alle docenten zijn, vergeleken met onze briljante jeugd, trage dinosaurussen die de ontwikkeling van onze kleine ‘masters of social media’ alleen maar vertragen. De spreker vertelde een verhaal over Achmed of Youssef – het was een Arabische naam dus politiek correct – die een vraag had gekregen van zijn leraar. Binnen de kortste keren had hij via zijn vriendjes op MSN het antwoord. Dat had die leraar niet verwacht. Daarom was híj een grote sukkel en behoorde Achmed/Youssef tot de zogenaamde generatie Einstein.

Gemiddeld

De vergelijking tussen deze digitaal gestuurde gemakzucht en het briljante werk van Einstein, waar hij tien jaar lang in bijna complete afzondering aan werkte om het te vervolmaken, laat zien dat enig historisch besef volkomen ontbrak bij de spreker. Maar dit terzijde.

Uiteraard verafschuw ik het onderwijs uit de jeugd van mijn vader. Dat was niet goed. Maar zijn we tegenwoordig niet doorgeslagen? Je moet nu als docent een soort halve circusact opvoeren en vooral ‘aansluiten bij hun belevingswereld’ willen studenten überhaupt overwegen om naar je les te komen. En als klap op de vuurpijl mogen ze ook nog een evaluatie invullen waarin de desbetreffende docent wordt getrakteerd op een cijfer. Het wereldbeeld kan toch flink veranderen in zestig jaar. Mijn evaluaties zijn zeer gemiddeld. De Olive Award zit er niet in, daarentegen is er ook geen enkele reden tot paniek. Maar mochten ze een keer wat slechter uitvallen, dan stel ik mezelf ergens op tussen 1950 en 2011. Ben ik ook eens genuanceerd.