docent/onderzoeker

Posted by on Jun 25, 2015 in Vacatures | No Comments

De Faculteit Gezondheid, Voeding & Sport en het lectoraat Revalidatie van De Haagse Hogeschool starten in samenwerking met o.a.

Sophia Revalidatie, het Rijnlands Revalidatie Centrum, het LUMC en het ErasmusMC het onderzoeksproject “Fit After STroke@HOME (FAST@HOME)”.

een docent/onderzoeker bewegingstechnologie

voor 0,8 fte

van 1/10/2015 tot 1/10/2017

In het project FAST@HOME wordt een digitale revalidatie omgeving samengesteld, bestaande uit een geïntegreerd aanbod van relevante e-health interventies zoals games, e-coaching en draagbare technologie. In FAST@HOME wordt onderzocht of door het aanbieden van digitaal ondersteunde revalidatie thuis de effectiviteit en efficiëntie van de interventies van revalidatieprofessionals wordt vergroot, of de tevredenheid en zelfmanagement van de patiënt toeneemt én wat dit aanbod kost.

De centrale onderzoeksvraag in FAST@HOME is: “In welke mate worden de effectiviteit en efficiëntie van de interventies van revalidatieprofessionals verbeterd als gevolg van een geintegreerd aanbod van individuspecifieke, digitale ondersteuning van thuisrevalidatie voor CVA-patiënten?”

De centrale onderzoeksvraag bevat 5 deelvragen, voor deze vacature betreft het:

Kan het met ambulante apparatuur meten van beweeggedrag ingepast worden in de evaluatie van de behandeling van CVA patiënten? En kan het met ambulante apparatuur meten van beweeggedrag ingepast worden in de behandeling zelf?

De docent onderzoeker is betrokken bij het door ontwikkelen én implementeren van een gevalideerd ambulant meetsysteem waarmee beweeggedrag van CVA-patiënten betrouwbaar kan worden vastgelegd en waarvan de data kan worden gebruikt in de behandeling.

Dit proces zal uit 5 stappen bestaan:

Het definitief vaststellen van de primaire parameters en instrumenten. Deze stap is noodzakelijk omdat de uitkomstmaten van bestaande ambulante meetsystemen voor de revalidatiepraktijk en dan met name de doelgroep CVA patiënten, nog onvoldoende zijn geëxploreerd.
De keuze voor een bestaand instrument en een definitief nieuw instrument. Gezocht wordt naar het beste instrument om beweeggedrag te meten. Binnen dit werkpakket staat niet het ontwikkelen van een nieuw instrument centraal, maar het toepassen van bestaande technologie. Wel zal het zeer waarschijnlijk zo zijn dat aanpassingen moeten plaatsvinden.
Aanpassing / doorontwikkeling instrument. Zeer waarschijnlijk is er geen 100% match tussen de wensen van professionals uit de (eerstelijns) revalidatiepraktijk en de aanwezige instrumentkarakteristieken: bestaande systemen zijn niet gericht op toepassing in de revalidatie/fysiotherapie/sport; daarnaast moeten systemen worden geïntegreerd in de geïntegreerde, digitale revalidatie thuisomgeving.
Testen en validatie van het instrument. Het geoptimaliseerde product moet – voordat implementatie kan plaatsvinden – worden getest en gevalideerd. De validatie richt zich primair op de betrouwbaarheid van de data; het testen richt zich primair op het functioneren van het proces.
Implementeren van het instrument tijdens de effectstudie.
Het onderzoek zal in samenwerking met onderzoekers van verschillende samenwerkingspartners worden onderzocht.

Algemeen profiel

Voor deze positie zoeken we iemand met affiniteit voor revalidatie en technologie en een relevante opleiding. Gegeven het sterk op de praktijkgerichte karakter van het onderzoek is aantoonbare ervaring met en interesse in het meten van beweeggedrag en de combinatie van onderzoek, onderwijs en toepassing een pré.

Functie-eisen

Afgeronde masteropleiding Human Movement Sciences, Gezondheidswetenschappen of verwante opleiding. Researchmaster strekt tot aanbeveling. Een erkende onderwijsbevoegdheid strekt tot aanbeveling.
Kennis van en ervaring met het opzetten en uitvoeren van onderzoek.
Schrijf- en spreekvaardigheid in het Engels en Nederlands, blijkend uit publicaties.
Competenties

Gedrevenheid, overtuigingskracht, flexibiliteit, resultaatgerichtheid.
Sociale en communicatieve vaardigheden, team skills.
Planning en organiseren.
Sterk analytisch vermogen.
Taken

Uitvoeren van werkzaamheden binnen het werkpakket, in overleg en onder begeleiding van de werkpakketleiders dr. Monique Berger en dr. Hans Bussmann (ErasmusMC). Zie projectplan.
Onderwijsuitvoering, begeleiden van studenten en afstudeerders.
Een positieve bijdrage leveren aan De Haagse Hogeschool (onderzoeks)community.
Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-HBO, functieschaal 11
Het salaris van deze functie is conform CAO.
Informatie

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Arend de Kloet (A.deKloet@hhs.nl) projectleider project “FAST@HOME” of Monique Berger (M.A.M.Berger@hhs.nl of via 06- 19406765).

Solliciteren

Vul het onderstaande sollicitatieformulier in en voeg hieraan toe een motivatiebrief én een CV.
De sluitingsdatum voor deze vacature is 6 juli 2015.
De gespreksronde zal plaatsvinden op 14 juli 2015 in De Haagse Hogeschool.

Vul het sollicitatieformulier in