Docentencursus

Posted by on Okt 29, 2013 in Blog Herre Faber | No Comments

Een vriend van mij bevindt zich in de ongelukkige omstandigheid dat hij een docentencursus volgt. Daar krijg je les in lesgeven. Da’s op zich mooi, maar toch word ik niet vrolijk van zijn verhaal: er zijn ook hier weer cursusleiders die beweren dat er van een hoorcollege maar vijf procent blijft hangen en het daarom een slechte onderwijsvorm is, die verbannen zou moeten worden.

Dat van die vijf procent, ik geloof daar dus geen flikker van. Als ik zo’n uitspraak zou doen, zou ik uitgebreid vertellen hoe dat onderzocht is: hoeveel proefpersonen, welke uitkomstmaat, hebben de proefpersonen een test voor en na het college afgelegd enz. Ik zou begrepen willen worden! Maar nog nooit heb ik zo’n tegenstander van het hoorcollege uit zichzelf deze informatie horen geven. Daar past een sceptische houding tegenover: tot het tegendeel overtuigend is bewezen, geloof ik er niets van.

Herhaling

Maar vooruit, stel dat er inderdaad weinig blijft hangen. Je moet het rendement van een hoorcollege dan nog altijd afzetten tegen het doel. Ik geef bijvoorbeeld een formule aan de eerstejaars Bewegingstechnologie waarmee ze de positie van het lichaamszwaartepunt kunnen berekenen. Als ik alleen maar die formule zou geven, komt dat wel erg uit de lucht vallen, dus ik leid hem ook af. Die afleiding is best lastig. Wel te volgen, maar niet zomaar te reproduceren. Mijn bedoeling is dat de studenten een globaal idee hebben waar die formule vandaan komt. Het zou flauw zijn om na het hoorcollege te vragen of ze die afleiding kunnen doen om vervolgens te concluderen dat het hoorcollege een waardeloze lesvorm is omdat het ze niet lukt. Bovendien, alles wat je voor de eerste keer hoort of doet, vergeet je heel snel. Herhaling is het enige dat helpt om iets goed te beheersen.

Evolutie

Het vergt duizenden uren oefening om een vaardigheid goed onder de knie te krijgen. Gek hè, dat het na het eerste uur hoorcollege nog niet helemaal gelukt is. Een hoorcollege is bedoeld om richting aan en overzicht van een vakgebied te geven. Daarna komen werkcolleges of practica gevolgd door heel veel zelfstudie en een stage. En zelfs dan… wie krijgt er nou een tien voor zijn stage? Aan het einde van dit traject weet en kan je nog steeds niet alles.

Wij mensen zijn geëvolueerd op het doorgeven van informatie met taal en gebaren. Dat is precies wat een hoorcollege is. Laten we daar in het onderwijs gebruik van maken.